renässansen konst

Renässans, som kommer från franskans ord ”renaissance”, betyder pånyttfödelse. Man anser att renässansen föddes i Italien på talet efter att den mörka medeltiden hade ersatts av ett nyupptäckt intresse för antikens konst, arkitektur och vetenskaper och vars kultur man ville återuppliva, vilket gett namnet åt perioden. De mest framstående konstarterna under renässansen är måleri, skulptur och konsthantverk. Renässanskonsten uppfattas som en "pånyttfödelse" av gamla traditioner, där de fick inspiration från antiken, men även från senare tid, gotiken. Under renässansen utvecklades nya tekniker och nya konstnärliga strömningar.‎Historia · ‎Konstnärer. Renässansens konst. Renässansen är en period och en epok som varande från tidigt talet fram till år Detta är den tid då medeltiden avslutades, men också då som antikens kulturarv anses ha återupplivats. Renässansen omfattar många olika områden, varav konst är en av dessa. Under renässansen så var de. Email required Address never made public. Renässansen var därmed inte ett skarpt avbrott utan en del i en vidare utveckling. Svensk tenn teckning av Rafael. Madonnan med den långa halsen Mannerism -Parmigianino. Men det var inte frågan om ett kopierande rakt av. Termen battle axe rinascita användes först av den italienska konsthistorikern Giorgio Vasari år för att beskriva storheten i hans samtids konst av bland andra Michelangelo ace stream Leonardo da Vinci. Det blev en naturlig fortsättning för allt konstnärligt studium.

Renässansen konst - kandidatexamen nationalekonomi

Tempieto Högrenässansen - Bramante. Han fick ett uppdrag under påven Julius II, vilket handlade om att måla taket i Sixtinska kapellets tak, och detta uppdrag resulterade i ett konstverk av figurativ sammansättning. Inom filosofin uppstod en förening mellan antikens mytologi och kristendom , mellan å ena sidan astrologi och alkemi och, å den andra, vetenskap - kort och gott en symbios mellan vetenskap och konst. Samtidigt blev de själva förebilder för århund- raden framöver. Efter detta var han verksam hos Lodovico Sforza i Milano. renässansen konst

Renässansen konst Video

Konsthistoria -12 to hexa @ four-star.info